• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Publikace

Ochrona dużych drapieżników
w Karpatach Zachodnich

Wskazówki dla administracji drogowej,
samorządowej oraz zarządców
i dzierżawców obwodów łowieckich

Autorzy:

Sylwia Szczutkowska
Katarzyna Kozyra
Tomasz Zając

Pobierz PDF