• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Ochrana

Strategie Ochrany Velkých Šelem


  • Prevence a potírání pytláctví, které je nejvážnějším faktorem ohrožujícím populace velkých šelem
  • Věrohodný monitoring populací, využívající moderní techniku (například fotopasti a capture-mark-recapture metody) a zapojování veřejnosti a klíčových skupin stakeholderů do monitoringu velkých šelem
  • Osvěta a vzdělávání veřejnosti i cílových skupin
  • Ohleduplné plánování dopravní infrastruktury a území plány a zachování/posílení migračních koridorů velkých šelem
  • Finanční podpora preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat, včelstev a zemědělských plodin a také opatření k zabezpečení komunálního odpadu před návštěvou medvědů
  • Mezistátní posuzování všech projektů a záměrů (včetně lovu velkých šelem), kde nelze vyloučit přeshraniční dopad