• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Vývoj dopravní sítě

Vliv na průchodnost biokoridorů

Ekologické důsledky vývoje dopravní sítě v Polsku budou nejvíc cítit v oblastech o největší přírodní hodnotě, čili také v Karpatech, kde se vyskytují rezervoáry biologické rozmanitostí evropského významu. Zvlášť ohrožené jsou populace velkých savců o největších prostorových požadavcích, v tom velké šelmy: vlk, rys a medvěd.

Ze všech forem negativního působení silnic, největší význam v důsledcích má vytvoření ekologických bariér, které působí přerušení soudržnosti biokoridorů. V Karpatech, tedy v oblasti o vysoké úrovni biologické rozmanitosti, je nesmírně těžko se vyhnout kolizi mezi průběhem silnice a cennými přírodními oblastmi. V Polsku 2 z 7 hlavních biokoridorů mezinárodního významu pro migraci fauny probíhají na terénu Karpat: Jižní a Karpatský. Silnice plánované k výstavbě S-7 Spytkowice – Podwilk, Jabłonka – Chyżne i Chyże – hranice státu a také S-19 Dukla-Barwinek způsobí přerušení soudržnosti nejdůležitějších biokoridorů probíhajících Karpaty o klíčovém významu pro přeshraniční migraci velkých šelem.

Smrtelnost v dopravních nehodách

V současné době dopravní nehody v Polsku s účastí medvědů se stávají málokdy. V budoucnu by ale mohly být důležitým faktorem smrtelnosti tohoto druhu. Problém může být zvlášť viditelný na krajských silnicích, na nichž se předpokládá zvýšení intenzity automobilové dopravy a na které se nevztahují závazná minimalizující opatření (ochranná oplocení, přechody pro větší zvířata).