• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

o projektu

Rys, medvěd a vlk, aby mohly správně fungovat, vyžadují volný pohyb nehledě na administrativní hranice států. Západní Karpaty, ležící na česko-slovenské hranici plní funkci důležitého útočiště pro velké šelmy.

Nicméně, současné změny v krajině, jako třeba urbanizace a vývoj dopravní infrastruktury, mají negativní vliv na pohybování se vlka, rysa a medvěda. Příslušná ochrana těchto druhů proto vyžaduje jednotný přeshraniční přístup.

Cílem projektu "Velké šelmy bez hranic - partnerství pro ochranu v západních Karpatech" je třístranná spolupráce pro zajištění správné ochrany vlka, rysa a medvěda v západních Karpatech na terénu tří vyšehradských států.