• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Rozšíření a početnost

Výskat vlka obecného je v České republice nejčastější zaznamenáván v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách (Kutal et al., 2014b), ojediněle také na Šumavě (Bufka et al., 2005) a objevují se také důkazy o pronikání vlků do severních a východních Čech (Flousek et al., 2014). V posledních deseti letech však výskyt reprodukující se smečky nebyl prokázán a velikost populace v ČR je odhadována jen na několik jedinců.