• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Ohroženi

Největším ohrožením pro medvěda hnědého je pytláctví a mortalita na silnicích. Například roce 2012 bylo na území Malé a Velké Fatry zjištěno osm případů pytláctví což tvořilo více, než stanovuje povolená kvóta na legální odstřel (Kalaš, 2013).

V okolí NP Malá Fatra bylo v letech 1997–2012 na silnicích a železnicích zaznamenáno 26 kolizí, při kterých bylo sraženo 27 medvědů. Za sledované období se na celkové známé mortalitě druhu doprava podílela 28 % (Kalaš, 2012a). Případy přejetého nebo upytlačeného medvěda byly zaznamenány také v Beskydech. Kromě toho může medvědy ohrožovat intenzivní lesní hospodaření, které snižuje diverzitu a úživnost lesů. Hrozbou je také nezabezpečený volně přístupný komunální odpad, který přispívá ke vzniku tzv. synantropních medvědů (Rigg & Baleková, 2003).