• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Zesílení konfliktů s člověkem

Lyžařská střediska v útočištích medvědů znamenají také častější setkání s člověkem a jeho výtvory, což u zvířat působí zvykání si na to a zkrácení odstupu (Tatry).

V současné době pouze v Tatrách se klade důraz na preventivní opatření, zejména na působení proti potravinové habituaci. V případě zmenšování se areálů jejich výskytu může docházet k migraci zvířat do urbanizovaných oblastí (příkladem je Slovensko).