• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Potrava

Medvědi hnědí jsou všežravci. Jejich jídelníček závisí na ročním období a dostupnosti potravy, avšak do značné míry se vždy skládá z rostlinné složky.

Zkoumání složení potravy medvědů na Slovensku ukázaly, že v období od jara do časného léta v medvědí stravě převažovaly zelené části rostlin, zatímco v období pozdního léta a podzimu se zvyšovalo množsvtí plodů, především brusnic, malin a jeřábu. Doplňkovým zdrojem potravy od časného podzimu byli mravenci a vosy. Medvědi také často sháněli potravu na polích. Studie z Bukovských vrchů ukázala, že v jarním období převažovaly trávy, byliny a kopytníci z čeledi jelenovitých (srnci a jeleni), v létě naopak byliny a borůvky. Na podzim se medvědi živili hlavně bukvicemi, hledali potravu v opouštěných sadech a jedli jablka a hrušky. Důležitým dopňkem jeiich stravy byly polní plody, obzvlášť na jaře a na podzim. Masitá potrava činila sotva jednu třetinu celkové spektra potraby medvědů a tato část se výrazně zvyšovala v období od konce podzimu do časného jara (Szczutkowska 2009, Bojarska i in. 2011).