• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Ohrožení

Největší hrozbou pro vlky na území ČR je pytláctví. Například nezákonným odstřelem byla do konce roku 1997 zlikvidována první populace vlků na moravskoslovenském pomezí, která byla poprvé v oblasti zaznamenána v letech 1995–1996 (Bartošová, 1998).

Podle dobových důvěryhodných, ale neověřitelných zdrojů mělo být tehdy upytlačeno dokonce až 20 vlků (Sajdl, 2000). Pytláctví je problémem také na Slovensku, přestože zde probíhá také regulovaný odstřel. Dle oficiálních údajů zde mezi lety 2003–1012 bylo legálně zastřeleno v průměru 133 vlků ročně, což představuje zhruba 22–44 % odhadované velikosti populace. To může omezovat šíření vlků do okrajových částí areálu nebo do sousedních států. V okrajových populacích je zřetelný také vliv dopravy. Například mladá vlčice sražená v roce 2012 automobilem na úpatí Moravskoslezských Beskyd byla jediným vlkem, který byl v tom toce spolehlivě doložen z českého území (Hulva et al., 2012).