• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Dostupnost potrav

Dostupnost divokých kopytníků (zejména srnců) přímo ovlivňuje efektivitu získávání potravy, totiž přežití mladých a také dospělých. Velké ohrožení pro rysa v Polsku je tedy nesprávné řízení divokých kopytníků.

V Bělověžském pralese příliš intenzivní odstřely srnců a jelenů v letech 1992-1996 (v rámci celostátní redukce populace jelenů) způsobily téměř pětinásobné snížení hustoty srnců (z asi 5 do 1 os./km2), což bylo příčinou snížení úspěchu rozmnožvání rysů, a tím snížení početnosti jejich populace o asi 40%. Bez ohledu na právní povinnost v Polsku není prováděné hodnocení vlivu na životní prostředí pro myslivecké plány, dokonce i jestli se týkají řízení potravinového základu druhu v oblastech Natura 2000. Je všeobecně známo také, že myslivecké plánování je založeno na nesprávných odhadech početnosti divokých kopytníků.