• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Rozšíření a početnost

Na Slovensku se vlk vyskytuje prakticky ve všech pohořích severního a středního Slovenska. Pravidelný monitoring populace neprobíhá, ale dle poslední zprávy o stavu druhu z hlediska ochrany, připravované pro Evropskou komisi, je velikost populace vlka odhadována na 302-610 jedinců (Anonymous, 2012b).