• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Úmrtnost v důsledku dopravních nehod a pytláctví.

Hlavním ohrožením pro rysy je pořád úmrtnost způsobená člověkem.

Na základě informací z nejlépe prozkoumané v tom rozsahu oblasti Polska – Bělověžského pralesa – do 90. let minulého století asi polovina prokázané úmrtnosti rysa byla způsobena ilegálním usmrcováním (pasty, odstřely z lovecké zbraně, za Jędrzejewski a jiné 1999). Vzhledem k obtížím pokud jde o odhalení obětí rozsah problému není známý. Nyní ilegální usmrcování rysů dává přednost úmrtnosti v důsledku kolizí s vozidly na silnicích. Podle IBS PAN v letech 1995-2009 na 17 případů úmrtnosti té populace v severovýchodním Polsku až 5 se týkala dopravních nehod na okresních a vojvodských silnicích (za Schmidt 2011).

K udržení a rozvoji populace rysa v Polsku je třeba učinit komplexní bezpečnostní činnosti směřující k regeneraci metapopulací toho druhu.