• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Ohrožení

Pytláctví je největší hrozbou pro rysy z ČR. V Beskydech byli v období 2000–2002 nalezeni tři upytlačení rysové a jeden rys sražený autem (Bartošová, 2003).

Že se jedná pouze o špičku ledovce, nasvědčuje telemetrický výzkum prováděný na Šumavě, kde bylo 7 ze 14 sledovaných zvířat prokazatelně nebo velmi pravděpodobně upytlačeno (Koubek & Červený 2003c). Mezi lety 1990–1998 bylo v celé česko-bavorsko-rakouské populaci zjištěno 35 upytlačených rysů, což tvořilo více než 77 % známé mortality rysa (Wölfl et al., 2001).

Rysi zabití na silnicích jsou velkou ztrátou pro populaci zvláště v okrajových částech areálu výskytu. V letech 2001–2012 bylo v okolí Malé Fatry, zasahujícím do okresů Dolný Kubín, Martin a Žilina, zaznamenáno šest případů fatálních srážek rysa s motorovými vozidly (Kalaš, 2012b). Z ČR je nejčerstvějším případem nález rysa zabitého autem na dálnici D1 na podzim 2013 nedaleko obce Koberovice u Humpolce. Jednalo se pravděpodobně o migrujícího jedince.

Nejen samotná doprava, ale také ztráta biotopů a fragmentace prostředí z důvodu výstavby dopravní infrastruktury či průmyslových areálů ohrožuje dlouhodobou existenci rysa. Ve srovnání s vlkem nebo medvědem má tato kočkovitá šelma poměrně malé schopnosti disperze v kulturní krajině, což může vést k postupné izolaci a ztrátě genetické variability populací.