• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Sociální organizace

Dospělí jedinci obsazují areály, kterých udržení spočívá v ponechání pachových značení v dobře exponovaných místech. Rysi nebrání aktivně svého teritorium. Telemetrická vyšetření prováděná v Polsku poukazují na střední velikost teritoria v hranicích v Bělověžském pralese na 250 km 2 (samci) a 133 km2 (samice), a v polských Karpatech 164–199 km2 ( 2 samci) a 124–190 km2 (2 samice) (Jędrzejewski aj. 1996, 1999, 2002c, Schmidt aj. 1997, Okarma aj. 2007). Areály rysů se překrývají což je spojené s takovými činiteli jako pohlaví, hustota populace, přízněnost zvířat. Teritorium samců je větší než samic a může pokrývat areály několika samic, což zvyšuje reprodukční úspěch samce. Velikost teritorií samic je spojená s dostupností potravy zajištˇující výživu a přežití mláďat. (Schmidt aj. 1997).