• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Nepříznivá struktura lesa

Průzkumy provedené v Bělověžském pralese (Podgórski a jiné 2008) prokázaly, že realizace základních elementů biologie rysa je závisla na vhodné struktuře lesního prostředí:


  • velké rozmanitosti životního prostředí (výskyt mosaiky různých druhů lesů, mýtin uprostřed lesa, porostů o různém stupni kompaktnosti, mladých lesů)
  • rozrůzněné struktuře dna lesa, zejména výskyt hustého podrotu
  • velkém množství mrtvého dřeva v podobě padlých kmenů a vývratů.

Zajišťují ony jak bezpečné útočiště, tak i zvětšují úspěch lovů na kopytníky umožněním blízkého přístupu k oběti.

Většina lesů v Polsku nesplňuje ty požadavky a má zjednodušenou věkovou, vrstevní strukturu a strukturu druhů. Poukazujeme na to, že špatná struktura lesních oblastí ve spojení s jejich postupnou fragmentací je nejdůležitější činitel omezující rozšiřování toho druhu v Polsku.