• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Ohrožení

V současné době je prokázáno několik hlavních ohrožení pro vlka uváděných na terénu Polska, Česka a Slovenska. Faktory, které mají klíčový vliv na dostupnost a stav uchování stanovišť druhu (a tím pádem i na rozmístění druhu a stav populace) je fragmentace stanovišť a jejich nadměrná izolace a také přerušování existujících migračních koridorů vyvíjející se dopravní infrastrukturou a nadměrnou urbanizací.

Rozvoj silničních sítí a zvýšení intenzity automobilové dopravy (zejména na křižovatkách důležitých migračních koridorů velkých šelem) přispívá ke zvýšení smrtelnosti zvířat v důsledku kolize s vozidly. Smrtelnost na silnicích spolu s pytláctvím jsou nejvážnějšími ohroženími, zejména v případě oblastí
s nízkým soustředěním druhu (např. v západním Polsku nebo České republice), kde dokonce smrt jednotlivých jedinců může ovlivnit stav a vývoj místní populace. Na Slovensku hlavní příčinou smrtelnosti vlka jsou lovy. Každý rok je tam legálně získáno cca 120-159 jedinců (Kaczensky et al. 2013).

Na Slovensku (zejména v příhraničních oblastech) intenzivní lovy na vlky mají významný dopad na populace, osídlující příhraniční terény Polska a České republiky. Na jedné straně přispívají ke přímé eliminaci jedinců, osídlujících přeshraniční terény, na druhé však straně negativně ovlivňují tempo rekolonizace, nebo dokonce působí jako ústí přispívající k poklesu početnosti vlka (anebo zániku druhu, jako je tomu v České republice) v oblastech sousedujících se Slovenskem (Bufka et al. 2005, Nowak et al. 2008, Kaczensky et al. 2013).