• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Statut ochrany

Vlk je v Polsku chráněn od roku 1998, po nabytí platnosti revidované vyhlášky o druhové ochraně zvířat1. Jeho ochranný statut je regulován vyhláškou Ministra životního prostředí z roku 2011.

Dle vyhlášky je zakázáno zabíjení, zmrzačení nebo chytání vlků; držení jich v zajetí, rušení mláďat, ničení skrýší a také skladování a prodávání kožešin nebo jiných mrtvých jedinců bez příslušného povolení. Navíc v případě volně žijících zvířat se vyžaduje stanovení útočišť, míst pro reprodukci nebo pravidelné pobývání. Vyhláška vyžaduje rovněž povinnost vytvoření ochranných zón v poloměru 0,5 km od reprodukčních míst šelmy. Vlk je uveden jako prioritní druh v příloze II Směrnice o stanovištích, což vyžaduje od členských států Evropské unie (včetně Polska) ochranu míst pobývání (stanovišť) druhu. V polském Červeném seznamu ohrožených druhů je mu připsána kategorie stupně ohrožení NT - téměř ohrožený.