• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Biotopové preference

Rysi jsou na území Evropy zejména spojené s lesním prostředím. Stanovištní analýza míst zjištění druhu v Polsku poukazala na výraznou závislost mezi frekvencí zjištění druhu, a dostupností klíčových elementů životního prostředí takových jako jsou charakter a hustota porostu, rozloha lesního komplexu a stupeň jeho fragmentace, hustota a vzdálenost od lidských sídlišť nebo také stupeň rozvoje silniční infrastruktury (Niedziałkowska aj. 2006).

Rysi preferují lesní prostředí, která se charakterizují velkým rozvrstvením vzhledem ke stupni obsahu porostů, hustoty podrotu, výskytu mrtvých stromů, vývratů, křoví, mladých lesů a mýtin uprostřed lesa (Podgórski aj. 2008). Stanovištní preference druhu jsou silně spojeny s jeho biologií a behaviorismem Jako dravci, kteří se nepozorovaně přiblíží a útočí na oběť z bezprostřední blízkosti, na místo lovů vybírají prostředí o velkém počtu struktur (takových jako padlé kmeny stromů, vývraty a husté porosty) umožňujících přiblížení se k oběti na co nejmenší vzdálenost. Zároveň tato místa by měla zajišťovat vhodnou viditelnost a umožňovat přesný odhad vzdálenosti od potenciální oběti (Okarma a Schmidt 2013). Z toho také důvodu na místa lovů tito dravci raději vybírají stanoviště, kde porosty nejsou příliš husté (často v sousedství nevelkých mýtin uprostřed lesa), než místa pozdějšího ukrytí kořisti. Výsledky výzkumů provedených ve Švýcarsku prokázaly, že rysi se mohou také relativně dobře přizpůsobovat k životu v oblastech o relativně nízkém pokrytí oblastí lesy (Breitenmoser-Würsten aj. 2001). Avšak tady také byly nejčastěji potkávané v místech, které se charakterizují hustým porostem i/nebo křovím. Telemetrická vyšetření rysů prováděná na území Bělověžského pralesa poukazala na to, že se tento dravec během migrace přemísťuje zejména uvnitř hustých porostů (Schmidt 2013).