• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Porušení a degradace stanovišť

Medvěd hnědý je druh nesmírně citlivý na rušení ze strany člověka. Rozhodná většina faktorů, majících negativní vliv na stav ochrany tohoto druhu se spojuje s aktivitou lidí.

Nátlak na proměnu medvědích stanovišť se v Polsku zvyšuje. Mezi nejdůležitější problémy patří vývoj a stavba turistických a lyžařských středisek na místech, kde tato zvířata mají svá útočiště. Mnozí autoři uvádějí, že u základu problému chaotické výstavby horských oblastí leží absence územních plánů pro obce a města nacházející se v rozsahu výskytu medvědů. V praxi se však ukazuje, že největší konflikty, které jsou spojeny s proměnou stanovišť medvědů (a jiných velkých šelem), se tykají terénů, které mají plánovací dokumenty, přičemž nesprávné územní plánování z hlediska daného druhu, týká se rovněž terénů, na které se vztahují formy ochrany jejich oblastí, tj. chráněných krajinných oblastí nebo oblasti Natura 2000 (například Pilsko v obci Korbielów, Czarny Groń v obci Andrychów).

Pouze kompaktní velkoplošné lesní komplexy mohou udržovat životaschopné populace - degradace stanovišť je spojená s výstavbou a také používáním lyžařských sjezdovek, souvisí se zhoršením podmínek existence, zmenšením rozlohy dostupných areálů, rušením ekologických struktur, tj. potravinového základu. V důsledku toho může docházet k ústupu populace.