• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Internetový servis

Ideou vzniku této webové stránky je povzbuzení organizací z ostatních evropských zemí, které působí pro ochranu šelem, aby zahájily společné úsilí pro uchování v současné krajině populaci vlka, rysa a medvěda, vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a nejlepších praxí a také shromaždování na jednom místě informací o situaci velkých šelem v evropských zemích, a tím pádem vznik prvního internetového servisu tohoto typu v Evropě.

Srdečně zveme ke kontaktu a spolupráci.