• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Přerušení přirozených migračních tras - lineární bariéra

Uchování ekologické stability v této části Karpat je závislé na volné migraci jedinců a také na průchodnosti biokoridorů.

Většina lyžařských středisek je turisticky využívána celý rok a působí tak fyzickou a behaviorální bariéru pro zvířata jak v rámci jedinečných areálů, tak i během disperze jedinců. Zvláštní ohrožení pro uchování soudržnosti stanovišť medvědů je umístění lyžařských středisek v zúžení koridorů na křižovatce kompaktních útočišť těchto zvířat. Příkladem jsou plány výstavby střediska na hoře Lubań, což by vedlo k přerušení soudržnosti mezi východně karpatskými útočišti a izolovanými komplexy západních Karpat.