• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrana velkých šelem

Partneři projektu

Sdružení Pracovna pro Všechny Bytosti je obecně prospěšná společnost, která od 25 let působí pro ochranu vlka, rysa a medvěda, jejich stanovišť a migračních koridorů. Mj. díky činnostem Pracovny došlo v Polsku k tomu, že od roku 1995 přísná druhová ochrana se vztahuje na rysa, a od roku 1998 také na vlka. Pro ochranu velkých šelem organizace minimalizuje vliv dopravních investicí na populace velkých šelem pomocí ochrany tras jejich migrace (ekologických koridorů), monitoruje záznamy a realizace plánů a strategií věnovaných ochraně velkých šelem, stejně jako kopytníků, kteří stanoví potravinový základ těchto zvířat, zúčastňuje se prací tykajících se plánů ochranných úkolů pro uchování klíčových areálů pro tato zvířata Natura 2000, spolupracuje s vědeckými jednotkami zabývajícími se ochranou velkých šelem, zahajuje spolupráci se středisky a přírodními organizacemi ze sousedních zemí.

Posláním oddělení Friends of the Earth z Olomouce v Česku je ochrana životního prostředí centrální a severní Moravy a také zapojení veřejnosti do důležitých otázek životního prostředí. Hlavní oblasti činnosti: ochrana přírody, zejména lesů a velkých šelem, účast na procesech rozhodování (ekologické koridory, lesní rezervace), poskytování bezplatného poradenství ohledně věci spojených se životním prostředím, vzdělávání veřejnosti, zejména mládeže (diskusní fóra, mediální aktivity). Tato organizace se podílí na několika výzkumných projektech, tykajících se velkých šelem a také zapojuje dobrovolníky do monitoringu těchto zvířat.

Fatranský spolok je nezisková organizace, která se soustředí na poznávání života velkých šelem, zejména medvědů hnědých v horách Malá Fatra. V rámci monitoringu a výzkumů těchto šelem organizace spolupracuje s Národním parkem Malá Fatra, organizací Carpathian Wildlife Society a Národním lesnickým centrem. Navíc, v oblasti hlavní činnosti této organizace je také propagace regionu, pořádání přednášek a vzdělávacích workshopů, stejně jako zpracování a zveřejnění vzdělávacích materiálů.

Zveme vás ke spolupráci pro posílení standardů ochrany šelem v Evropě.