• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Aktualności

  • Słowackie polowania na wilki w Komisji Europejskiej

    13 lutego 2012 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło skargę do Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia przepisów unijnych przez Słowację, polegających na nieuprawnionych polowaniach na wilki.

    22-2-2012