• Polski
  • Czeski
  • Słowacki
  • Angielski
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dużych drapieżników

Aktualności

  • Prawne sukcesy w ochronie wilków na Ukrainie

    11 stycznia 2010 r. Okręgowy Sąd Kijowa podtrzymał pozew sądowy KCEK i Ekoprawa przeciw Państwowemu Komitetowi Gospodarki Leśnej i Łowieckiej Ukrainy i uznał działania dotyczące odstrzału wilków za bezprawne.

    26-1-2010